Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Palkkaa Paremmin -rekrytointi­valmennus

ATA Henkilöstöpalveluiden Palkkaa Paremmin-valmennuksella kehitetään asiakkaan osaamista rekrytoinnista. Valmennukseen on kerätty rekrytointiin liittyvät tärkeimmät opit ja ratkaisut konkreettiseksi räätälöidyksi palveluksi, jonka avulla asiakkaamme säästää aikaa ja parantaa valmiuksiaan onnistuneisiin rekrytointeihin tulevaisuudessa.

Valmennuksen toteutus

Valmennus koostuu neljästä osiosta: aloituspalaverista, ennakkokyselystä, puoli päivää kestävästä valmennuksesta sekä loppupalaverista. Valmennuksen pääasiallinen toteuttaja on ATA Henkilöstöpalveluiden Olli Malkavaara.

Tämä palvelu on suunniteltu heille, jotka eivät ole HR-ammattilaisia mutta joutuvat silti tekemään rekrytointeja. Keskitymme ensin kaivamaan esiin ongelmakohdat ja autamme löytämään niihin sitten ratkaisut. Koostamme hyvin selkeän ja napakan ohjeistuksen, miten osaat itse toimia haastavissa kohdissa. Ohjeistuksen käymme yhdessä kunnolla läpi
”, Malkavaara lupaa.

1. Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa sovitaan valmennuspaketin aikataulu sekä ennakkokyselyyn ja valmennukseen osallistujat. Samalla määritetään lopputapaamisen ajankohta. Palaverissa on paikalla yrityksen rekrytoinnista vastaava henkilö ja mahdollisuuksien mukaan myös yrityksen toimitusjohtaja. Aloituspalaverin kesto on 1 tunti.

2. Ennakkokysely

Saadaksemme käsityksen yrityksen rekrytointien nykytilasta suoritamme aloituspalaverissa määritetyille henkilöille ennakkokyselyn. Kaikki valmennukseen osallistuvat henkilöt täyttävät sähköisen ennakkokyselyn. Kyselyn täyttäminen vie 30‒60 minuuttia per henkilö. Kyselyn vastausten perusteella valmistaudumme menemään varsinaisessa valmennuksessa mahdollisimman konkreettiselle tasolle.

palkkaa-paremmin-rekrytointivalmennus

3. Valmennus

Valmennuksen alussa keskitymme määrittämään aiemmin tehdyn kartoituksen tietojen sekä ohjatun ja kuuntelevan keskustelun perusteella ongelmien perussyyt. Olli Malkavaaran kokemuksen mukaan niistä yleisimpiä ovat:

Rekrytoinnissa ei aiemmin ollut ongelmia, mutta nyt osaajia ei löydy mistään. Tällaisessa tilanteessa rekrytoinneista vastaava henkilö tajuaa, että jotain pitäisi keksiä mutta ei tiedä mitä.

Hakemuksia ja tehtävään liittyviä yhteydenottoja voi myös tulla aivan liian paljon. Omat perustyöt painavat päälle pahasti, mutta rekrytoitavat pitäisi osata nopeasti siivilöidä valtavasta massasta hakemuksia.

Ollaan voitu tehdä peräkkäin useita vääriksi osoittautuneita rekrytointeja. Silloin pitää miettiä, että osataanko tarpeet tunnistaa oikein ja ovatko yrityksen toimenkuvat yleensäkään kunnossa.

Tai lähdetään rekrytoimaan sellaista osaamista, josta ei vielä ole kokemusta eikä siten tietoakaan, miten asiassa pitää edetä.

Kun syy on tunnistettu, Malkavaara ja valmennettavat lähtevät etsimään ratkaisua yhdessä ideoiden ja keskustellen. Rekrytointiprosessia tarkastellaan ja rakennetaan neljän teeman kautta.

  • Työnantajamielikuvan analysointi: mitä yrityksestä puhutaan puskaradiossa ja millainen sen maine on.
  • Työpaikkailmoitukset ja rekrymarkkinointi: miten ja missä yritys on etsinyt työvoimaa sekä miten ilmoittelulla voidaan herättää potentiaalisten työntekijöiden mielenkiinto.
  • Hakijakannan hallinta, haastattelut ja aikataulut: miten ja kuka työhakemukset käsittelee sekä rekrytointiprosessin tehokas toteuttaminen.
  • Valinnat, työsuhteet ja rekrytoinnin päättäminen: millä perusteilla rekrytointipäätös tehdään sekä kenelle, missä ja miten siitä tiedotetaan.

Ensin tulee tiedostaa, että yrityksen maineeseen todella voi vaikuttaa ja siten parantaa myös työhakemusten laatua. Koska osaajat ovat tällä hetkellä hyvässä työssä, pitää käyttää uusia keinoja tavoittaa heidät, jotka eivät työkkärin sivuilla käy. Kun hakemuksia sitten saadaan, pitää rekrytointi toteuttaa nopeasti ja hakijoita arvostaen. Ongelmissa ollaan kun rekrytointipäätökset alkavat venyä päivistä viikkoihin eikä hakijoihin olla mitenkään yhteydessä. Rekrytoinnin päättäminen tarkoittaa, että kaikki hakijat on huomioitu kunnolla ja pidetty ajan tasalla rekryprosessin kulusta. Pitää myös tietää, mitä hakemuksille lopuksi tehdään ja miten tietoturva huomioidaan”, Olli Malkavaara luettelee.

Valmennus ei ole koskaan ennalta valmiiksi määritelty paketti. Kaikki lähtee rekrytointia nyt vasemmalla kädellä tekevän haasteista ja ratkaisuista niihin. Tavoitteena on, että seuraava rekrytointi sujuu kokonaisuudessaan hyvin ja tuo hyvän työntekijän hänelle sopivaan työyhteisöön. Valmennuksen kesto on noin 4 tuntia.

4. Loppupalaveri ja suositukset

Kun valmennus on pidetty, Malkavaara rakentaa tiiminsä kanssa napakat konkreettiset ohjeet ja suositukset siitä, miten yrityksen rekrytointia tekevä henkilö suoriutuu rekrytoinneista jatkossa kunnialla itsenäisesti. Suositukset käydään läpi videopalaverissa. Palaverissa pohditaan myös HR:n kehityskohteita jatkossa. Loppupalaverin kesto on 1 tunti.

“Kokonaisuuden lopputuloksena yrityksessä tiedetään, miksi se on vetovoimainen ja miten se voi houkutella työntekijöitä. Rekrytointiprosessi on selkeytynyt, sujuu tehokkaammin ja osaajia saadaan rekrytoitua tehokkaammin. Aikaa ja rahaa on säästynyt huomattavasti”, Olli Malkavaara sanoo.

Miten voimme olla avuksi?

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä rekrytointia joudutaan tekemään kaiken sivussa, vähän sinnepäin ja vasemmalla kädellä. Esimiesasemaan yhtäkkiä joutuneet tuotannonsuunnittelijat, työpäälliköt, työnjohtajat ja projektipäälliköt ovat rekrytointien kanssa täysin yksin.

“Paine löytää osaavia työntekijöitä on kova, mutta nämä ihmiset eivät ole saaneet mitään perehdytystä tai muutakaan apua rekrytointien suunnitteluun ja toteutukseen”, ATA:n Olli Malkavaara kuvailee.

ATA Henkilöstöpalveluiden asiantuntijat Malkavaara sekä Harri Apell ja Elina Petäjäniemi ovat auttaneet satoja suomalaisia yrityksiä rekrytoinnissa ja henkilöstövuokrauksessa. Kertyneiden kokemusten perusteella ATA:ssa on ymmärretty, millaista konkreettista apua työpaikoilla rekrytointia oman työnsä ohella tekevät tarvitsevat ja miten antaa sitä mutkattomasti.

Yritykset tarvitsevat palvelua, jossa käsitellään yhtä HR:n osa-aluetta kerrallaan napakassa muutaman tunnin mittaisessa valmennuksessa. Sen päälle luodaan konkreettinen ohjeistus, miten edetä. Tarjoamme kohtuuhintaisen, asiakkaan tarpeisiin tiukasti räätälöidyn kokonaisuuden rekrytoiville esimiehille”, Olli Malkavaara kiteyttää.

Rekrytoinnin valmennus on suunniteltu niille pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole omaa HR-osastoa, mutta jotka kasvavat ja kehittyvät tai muista syistä tarvitsevat lisää resursseja, esimerkiksi tulevien eläköitymisten takia. Myös sesongit esimerkiksi kesäisin ovat tilanteita, jolloin tietyt yritykset tarvitsevat työvoimaa. Rekrytoinnin valmennus olisi järkevintä käydä ennen varsinaisia rekrytointeja, mutta usein tarve ymmärretään vasta kun prosessi alkaa venyä tai tulla muuten kalliiksi ja hankalaksi. Heikosti suunniteltu rekrytointi nimittäin vie paljon kallista aikaa, joka on pois omista avaintehtävistä.

Asiakkaamme ovat havainneet, että huonosti suunnitellut ja toteutetut rekrytoinnit tulevat yritykselle todella kalliiksi. Niihin kuluvan ajan voisi käyttää paremminkin. Olemme keränneet rekrytointiin liittyvät tärkeimmät opit ja ratkaisut konkreettiseksi räätälöidyksi palveluksi, joka helpottaa vasemmalla kädellä rekrytointeja tekevien työpäälliköiden ja -johtajien sekä liiketoimintapäälliköiden stressiä ja auttaa löytämään parempia työntekijöitä. Mutta autamme toki myös silloin kun tilanne on erittäin akuutti”, ATA:n perustaja ja toimitusjohtaja Harri Apell kertoo.

Yksi ATA:n kanssa yhteistyötä tehneistä yrityksistä on Hammas Hohde.

Saimme ATA:n kautta useamman sopivan hakijan avoinna olevaan positioomme, ja löysimme siten erinomaisen työntekijän vuokrasuhteeseen. Roolin ja työpanoksen selkiydyttyä palkkasimme kyseisen henkilön yritykseemme vakituiseen työsuhteeseen. Rekrytointiprosessi sujui mutkitta ja ATA valitsi meille hakemusten ja ennakkohaastatteluiden pohjalta sopivimmat henkilöt esitietoineen jatkohaastatteluihin, jotka toteutimme itse. ATA oli koko prosessin ajan jatkuvasti aktiivisesti mukana ja tilanteen päällä. Koemme, että ATA:n verkoston avulla tavoitimme suuremman joukon potentiaalisia ehdokkaita verrattuna siihen, mihin olisimme itse pystyneet. Säästimme myös aikaa sekä resursseja, kun meillä oli ammattitaitoinen kumppani mukana prosessissa. Tärkeimpänä löysimme ATA:n avustuksella erinomaisen työntekijän osaksi yhteisöämme”, kiittelee talousjohtaja Henri Tuhkanen.

Tarpeeksi tavallista palvelua

Meille on monesti sanottu, että ATA on tarpeeksi tavallinen auttaakseen rekrytoimisessa. On totta, että olemme onnistuneet niin monessa rekrytoinnissa niin erilaisten yritysten kanssa, että tätä kokemusta on turha kuorruttaa jargonilla. Me yksinkertaisesti tiedämme miten rekrytoinnit tehdään tehokkaasti ja hyvin.

“Rekrytointiin liittyvää kokemusta meillä on yhteenlaskettuna yli tuhannesta asiakasyrityksestä tuhansien esimiehien ja rekrytoitavien työntekijöiden parista. Yhteenlaskettu työkokemus kolmikollamme on lähes 40 vuotta. Kertyneeseen tietoon ja kokemukseen perustuen olemme rakentaneet kolme palvelua, jotka auttavat yrityksiä rekrytoinneissa, HR-asioiden järjestämisessä ja johdon sparraamisessa”, Harri Apell kiteyttää.

KOTI Rakentajat Kuopio Oy:n Harri Ahola kertoo, että ATA ei jätä asiakastaan koskaan yksin.

“ATA:n henkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja aktiivista. He haluavat löytää parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaalle. Meidän kaltaisellemme pk-yritykselle ei ole järkevää ruveta hoitamaan HR-asioita alusta alkaen itse, vaan täytyy keskittyä ydinbisnekseen. Siksi on erittäin tärkeää, että puheluihin ja sähköposteihin vastataan nopeasti ja aikataulut pitävät. Tämä on ATA:lla toiminut erittäin hyvin”, Ahola kiittelee.

Olli Malkavaaran (Kuopio) ja Elina Petäjäniemen (Järvenpää) luotsaaman Palkkaa paremmin -valmennuksen hinta määritellään asiakaskohtaisesti. Valmennus toteutetaan joko kasvotusten tai verkon yli. Valmennuksen lisäksi laaditaan ongelmakohtien ratkaisemiseksi napakat ja selkeät ohjeistukset, jotka käydään läpi etäpalaverissa. Kaikki ATA Henkilöstöpalveluiden asiantuntijat osallistuvat kokonaisuuden toteutukseen.

“Soita minulle, jos tarvitset apua mihin tahansa rekrytointiin liittyvässä. Mietitään missä vika sijaitsee ja miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi”, Olli Malkavaara kehottaa.

Jätä yhteydenottopyyntö

"*" indicates required fields

 

 

Ota yhteyttä

Olli Malkavaara
Johtaja, rekrytoinnin kehittäminen
olli.malkavaara@ammattitaitoa.fi
050 568 1313